Principios sobre a xestión do Arboretum

Z

Excluímos estritamente toda especie invasora alóctona.

Únicas excepcións: Cinco Eucaliptus globulus «amnistiados» nunha pequena parcela, dado que a súa extracción causaría danos maiores noutras plantas vasculares; 10 mimosas existentes ao inicio do proxecto mantidas de acordo coas normas definidas pola Xunta de Galicia (plantación controlada).

Z

Excluímos toda especie estranxeira ao biótopo atlántico moderado ou similar.

Z

A orixe do material vexetal, tanto planta como semente, será exclusivamente europeo.

Acordouse darlles prioridade aos viveiros galegos e evitar toda importación do exterior da UE, para asegurar a rastrexabilidade e reducir os riscos fitosanitarios.
Z

Evitamos estritamente o uso de todo tipo de insecticidas, herbicidas e substancias tóxicas.

Z

Fertilización orgánica.

Z

Restrinximos as tarefas de poda ao mínimo.

Acéptanse unicamente para accións sanitarias. Acéptase o pinzado de determinadas especies.
Z

Preservamos as técnicas et materiais de construción tradicionais.

En particular: a «pedra seca», a protección dos chantos, as cubertas de lousa antiga, as presas e camiños, os regos etc.
Z

A sinalización dos camiños e a etiquetaxe da planta realizarase con materiais locais (pedra e lousa galegas).

Z

Descarbonización progresiva do Arboretum ata acadar a autonomía enerxética con renovables.

gl_ESGL